Prelucrarea datelor cu caracter personal.

Conform Legislatiei in vigoare, Leagea nr 677/2001 cu referire la protectia persoanelor in raport cuprelucrarea datelor personale, CAM Advisors Project SRL se oblige sa respecte in stricte conditii desiguranta, a datelor personale furnizate de utilizatori.

Care este scopul colectarii de date Personale?

Scopul principal este de informare a clientilor CAM Advisors Project SRL cu privire la starea contului creat, pentru facturarea si livrarea serviciilor sau produselor comandate si solutionarea oricaror probleme ce tin de serviciile prestate respectiv de produsele livrate (informatii, garantii, etc...).

Informarea clientilor prin e-Mail sau mesaje text pe telefon – Sms.

La utilizarea formularui de contact de pe website, utilizatorul este rugat sa completeze un formular, astfel el acceptand ca datele lui personale solicitate, vor fi include intr-o baza de date, atent supravegheata,  prin care accepta fara nici o rezerva ca aceste date vor fi utilizate in scopurile mentionate anterior.

Astfel, din acest Document, utilizatorul a luat la cunostinta, ca date cu character personal, folosite in scopurile mentionate anterior, sunt stocate intr-un mod sigur si conform legii s-a respectat dreptul la informare, la accesul de date, de interventie si opozitie si dreptul in care nimeni nu este supus deciziei individuale.

De asemenea este garantat si dreptul la sesizarea justitiei in caz in care reglementarile din Legea 677/2001 cu referire la protectia persoanelor referitor la utilizarea si prelucrarea datelor personale si circulatia libera a acestora sunt incalcate.

Utilizatorul poate depune o cerere scrisa, care sa contina data, intentia si semnatura cu adresa de expeditie: Str. prevederii, nr. 9, Bl. PM20, Scara A, Ap. 56, Sector 3, Bucuresti, Romania cu destinatarul: SC CAM Advisros Project SRL, in care puteti solicita gratuit, o data pe an, confirmarea ca datele dumneavoastra personale sunt procesate.

De asemeanea in cadrul aceleasi cereri se poate solicita si interventia asupra datelor dupa cum urmeaza:

  • Remedierea, corectare, blocarea, stergerea sau reactualizarea datelor personale care nu este in conformitate cu Legea 677/2001, cu referire la protectia persoanelor raportat la prelucrarea datelor cu character personal cat si circulatia libera a acestor date, mai ales in cazul in care datele sunt eronate sau incomplete;

  • Solicitarea de transpunere in date anonime a detaliilor personale care nu respecta legea 677/2001, cu referire la protectia persoanelor raportat la prelucrarea datelor cu character personal cat si circulatia libera a acestor date;

  • Notificarea tertilor a caror date au fost dezvaluite , daca acest process nu este dificil sau impropriu sau ar provoca lezarea acestora;

SC CAM Advisors Project SRL poate sa furnizeze datele personale ale utilizatorului, altor entitati, care sunt in relatie de parteneriat dar cu conditia pastrarii confidentialitatii, care ofera garantia ca datele personale sunt pastrate in siguranta conform legislatiei in vigoare. Acesti parteneri pot fi: firme de expeditie sau curierat, firme de servicii marketing, firme de servicii bancare sau de plata, asiguratori sau companii care dezvolta interfate si programe software personalizate pentru CAM Advisors Project SRL.

Prin completarea formularului de contact , cu datele personale, utilizatorul isi ofera acordul prin care entitatile cu care SC CAM Advisors Project SRL are parteneriate sa verifice si sa prelucreze datele cu character personal ale utilizatorului.

Imformatiile utilizatorului, pot fi furnizate la cerere catre Politie, Instante Judecatoresti si Parchetul general dar si unor institutii si organe abilitate conform legii, in urma unei cereri depuse de acestea.

Care sunt drepturile dumneavoastra ?

Dumneavoastra aveti o serie de drepturi in conformitate cu reglementarile de protectie a datelor in vigoare. Anumite drepturi sunt destul de complexe si includ derogari, fapt pentru care este recomandat sa cititi legislatia aferenta, precum si directivele emise de catre autoritatile competente pentru a obtine explicatii complete cu privire la aceste drepturi. in caz contrar, puteti gasi un rezumat al drepturilor dvs. in sectiunea de mai jos.

1. Dreptul la accesarea datelor.

Aveti dreptul de a obtine confirmarea ca datele dvs. cu caracter personal sunt sau nu procesate de catre noi. in plus, aveti dreptul sa obtineti informatii mai detaliate in ceea ce priveste datele personale stocate si in ceea ce priveste procesarea lor de catre noi si, in anumite circumstante, aveti dreptul sa obtineti o copie a acestor date personale.

2. Dreptul la rectificarea datelor.

Aveti dreptul sa solicitati rectificarea datelor personale incorecte si, tinand cont de scopul in care ele sunt procesate, sa solicitati completarea datelor personale care lipsesc.

3. Dreptul la stergerea datelor.

In anumite cazuri, aveti dreptul la stergerea datelor dvs. personale fara intarzieri nejustificate. Aceste circumstante includ:

1) atunci cand datele personale nu mai sunt necesare in raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau procesate;

2) atunci cand va retrageti consimtamantul pentru procesarea pe baza de consimtamant;

3) atunci cand procesarea este in scopuri de marketing direct;

4) atunci cand datele personale au fost procesate fara respectarea legislatiei in vigoare.


Totusi, exista anumite derogari generale de la dreptul de stergere a datelor. Aceste derogari generale includ cazurile in care procesarea este necesara:

1) pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare si informare;

2) pentru indeplinirea obligatiilor legale sau;

3) pentru stabilirea, exercitarea si apararea revendicarilor legale.


4. Dreptul la restrictionarea procesarii.

In anumite cazuri, aveti dreptul la restrictionarea procesarii datelor dvs. personale. Acolo unde procesarea a fost restrictionata, noi putem continua sa stocam datele dvs. personale. Altfel, noi le vom procesa numai atunci cand:

1) avem consimtamantul dvs.; ‚

2) sunt necesare pentru stabilirea, exercitarea sau apararea revendicarilor legale;

3) sunt necesare pentru protejarea drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice, sau;

4) din considerente importante care vizeaza interesul public.


5. Dreptul la portabilitatea datelor.

In masura in care cadrul legal pentru procesare este reprezentat de consimtamantul dvs. si aceasta procesare este realizata prin mijloace automatizate, aveti dreptul sa obtineti datele dvs. cu caracter personal intr-un format structurat, folosit in mod uzual si compatibil cu dispozitivele de citire generice. Totusi, acest drept nu se aplica acolo unde exercitarea lui ar afecta in mod negativ drepturile si libertatile altora.

6. Dreptul la obiectie.

Aveti dreptul sa obiectati cu privire la procesarea datelor dvs. personale din considerente specifice situatiei dvs. individuale, dar numai in masura in care temeiul legal pentru procesare e acela ca procesarea este necesara:

1) pentru desfasurarea unei actiuni in interesul public sau in exercitiul oricarei autoritati oficiale investite sau;

2) in scopul intereselor legitime urmarite de catre noi sau de catre o entitate terta. Intr-un astfel de caz noi vom Inceta procesarea datelor personale, cu exceptia situatiei cand putem demonstra considerente legitime convingatoare pentru procesare care au precedenta in raport cu interesele, drepturile si libertatile dvs., sau atunci cand procesarea are ca scop stabilirea, exercitarea si apararea revendicarilor legale.

Aveti, de asemenea, dreptul sa obiectati cu privire la procesarea de catre noi a datelor dvs. personale in scopuri de marketing direct. Daca ridicati o astfel de obiectie, noi vom Inceta procesarea datelor dvs. personale in acest scop.

7. Dreptul la retragerea consimtamantului.

In masura in care temeiul legal pentru procesarea datelor decurge din consimtamantul dvs., aveti dreptul sa va retrageti in orice moment din acel consimtamant.

In cazul in care va retrageti dintr-un consimtamant acordat, noi vom Inceta procesarea datelor dvs. personale, in afara cazurilor si in masura in care continuarea procesarii este permisa sau obligatorie in conformitate cu reglementarile de protectie a datelor in vigoare sau cu alte legi si reglementari care se aplica in acest context. Retragerea de catre dvs. a consimtamantul acordat nu va afecta sub nicio forma temeiul legal in baza caruia s-a facut procesarea Inainte de retragerea consimtamantului.

Daca va abtineti de la furnizarea consimtamintelor necesare sau daca va retrageti ulterior din aceste consimtaminte, acest lucru poate avea drept consecinta faptul ca nu veti mai putea beneficia de o parte din oferta de servicii furnizate de noi.

8. Dreptul de a face plangere la autoritatea de supraveghere a protectiei datelor.

Aveti dreptul sa Inregistrati oricand o plangere la autoritatea locala de supraveghere a protectiei datelor. Autoritatea de supraveghere a protectiei datelor in Romania este:

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Adresa: Bld. General Gheorghe Magheru 28-30, 010336, Bucuresti, Romania

Telefon: +40318059211

Website: http://www.dataprotection.ro/


Facem tot posibilul sa ne asiguram ca va protejam datele dvs. personale, sa va informam despre modul in care procesam datele dvs. cu caracter personal si sa ne conformam cu reglementarile de protectie a datelor in vigoare. in cazul in care aveti nemultumiri cu privire la prelucrarea si protejarea datelor dvs. personale sau cu privire la informatiile pe care vi le-am furnizat, va Incurajam sa ne sesizati in acest sens pentru ca noi sa putem Imbunatati serviciile. Va rugam, de asemenea, sa ne contactati fara ezitare atunci cand vreti sa va exercitati drepturile dvs..

Va rugam sa ne contactati prin intermediul datelor de contact enumerate la Inceputul documentului. De asemenea va rugam sa ne furnizati informatiile relevante pentru procesarea solicitarii dvs., inclusiv numele Intreg si adresa e-mail, astfel Incat noi sa va putem identifica. Vom da curs solicitarii dvs. fara Intarzieri nejustificate.

Va puteti retrage oricand dintr-un consimtamant referitor la primirea newsletterelor etc. si va puteti dezabona de la o lista de e-mail urmand instructiunile din orice e-mail sau comunicare primita de la noi.

Cum sunt stocate datele dumneavoastra?

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace automate/manuale, cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Toate documentele care contin date cu caracter personal se Inregistreaza si urmeaza regulile de pastrare, procesare, multiplicare, transport, transmitere, distrugere si arhivare stabilite prin reglementarile legale in vigoare si prin proceduri interne.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea rmatoarelor principii:

1) LEGALITATE, ECHITATE SI TRANSPARENTA. Datele sunt prelucrate in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata;

2) LIMITARI LEGATE DE SCOP. Datele sunt colectate in scopuri determinate, explicite si legitime si nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri;

3) REDUCEREA LA MINIMUM A DATELOR. Datele prelucrate trebuie sa fie adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate;

4) EXACTITATE. Prelucrarea datelor trebuie sa fie exacta si, in cazul in care este necesar, datele trebuie sa fie actualizate; se vor lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca datele cu caracter personal care sunt inexacte, avand in vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt sterse sau rectificate fara Intarziere;

5) LIMITARI LEGATE DE STOCARE. Datele prelucrate vor fi pastrate Intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara Indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele;

6) INTEGRITATE SI CONFIDENTIALITATE. Datele vor fi prelucrate Intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protectia Impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si Impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare.Cum aveti acces la datele dvs.?

Puteti modifica datele furnizate prin transmiterea unui e-Mail la protectiedate@it-advisors.ro

Pentru orice Intrebari sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ati transmis, inclusiv in vederea exercitarii drepturilor pe care le aveti, asa cum sunt acestea mentionate in cadrul sectiunii anterioare (e.g. solicitare copie date cu caracter personal, modificare, stergere), ne puteti contacta la adresa de e-Mail protectiedate@it-advisors.ro.

CAM Advisors Project SRL va furniza informatiile in format electronic atunci cand este posibil, cu exceptia cazului in care solicitati un alt format.

Informatiile furnizate, precum si orice comunicare si masuri luate in exercitarea de catre dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de CAM Advisors Project SRL in mod gratuit.

Cu toate acestea, in cazul in care cererile formulate de dvs. sunt nefondate sau excesive, in special din cauza caracterului lor repetitiv, CAM Advisors Project SRL poate:

(a) fie sa perceapa o taxa tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentru luarea masurilor solicitate;

(b) fie sa refuze sa dea curs cererii.